Zarząd

Okręgu Małopolskiego

Imię
Nazwisko

funkcja

kontakt

Krzysztof Szwewczyk Przewodniczący

661 761 212, 517 567 600
kszewc@interia.pl
krzysztof.szewczyk@arcelormittal.com

Andrzej Żubrowski Wiceprzewodniczący ds. ogólnych

601 536 808
andrzej.zubrowski@synthosgroup.com

Mariusz Mucha Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych

605 190 385
mariusz.mucha@velvetcare.pl

Ewa Kaczmarczyk Wiceprzewodnicząca ds. prawnych

661 917 972
kaewcia1@o2.pl

Daniel Gierczyński Sekretarz

664 052 427
daniel.gierczynski@arcelormittal.com

Maria Bujakowska Skarbnik 736 767 311 maria.bujakowska@arcelormittal.com
Dariusz Wilk Członek zarządu 881 969 971
dariuszwolf1966@gmail.com/a>
Bożena Kuczek Członek zarządu /strong> bozena.kuczek@synthosgroup.com
Andrzej Kwiatkowski Członek zarządu 505 902 514 automatyka@zam.com.pl
Krzysztof Jędros Członek zarządu 600 900 280 k.jedros@bolarus.com.pl
Jan Wysocki Członek zarządu 602 392 566 janekwysocki@interia.pl
Bożena Skrabalak Członek zarządu 664 995 710
Irena Strona Członek zarządu 570 608 980 irenams@poczta.onet.pl

Komisja Rewizyjna

Imię
Nazwisko
funkcja kontakt
Waldemar Łukasik Przewodniczący 505 052 065
wlukasik@fabios.com.pl
Ryszard Kopciński Członek komisji 12 290 20 50
kopcinski.ryszard@arcelormittal.com
Krzysztof Rotarski Członek komisji 668 197 652
krzysztof.rotarski@arcelormittal.com
Bogdan Klimasara Członek komisji 607 104 575

Delegaci na Zjazd Krajowy

Krzysztof Szewczyk
Krzysztof Rotarski
Daniel Gierczyński
Bożena Skrabalak
Dariusz Wilk