Kontakt

Adres dla korespondencji

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Zaborów 144
32-821 Zaborów

kom. 604 993 076