Zarząd

Okręgu Małopolskiego

Imię
Nazwisko

funkcja

kontakt

Krzysztof Szwewczyk Przewodniczący

604 993 076, 517 567 600
kszewc@interia.pl
krzysztof.szewczyki@arcelormittal.com

Janusz Gwiazdowski Wiceprzewodniczący ds. ogólnych

606 903 284
janusz.gwizdowski@arcelormittal.com

Mariusz Mucha Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych

605 190 385
mariusz.mucha@velvetcare.pl

Andrzej Kocurek Wiceprzewodniczący ds. prawnych

507 727 897
andrzejkocurek@outlook.com

Daniel Gierczyński Skarbnik

664 052 427
daniel.gierczynski@arcelormittal.com

Sławomir Gawin Sekretarz 664 418 148 slawomir.gawin@arcelormittal.com
Waldemar Łukasik Członek zarządu 505 052 065
wlukasik@fabios.com.pl
Dariusz Wilk Członek zarządu 606 880 377 dariuszwolf1966@gmail.com
Andrzej Kwiatkowski Członek zarządu (0-33) 875-17-59 automatyka@zam.com.pl
Krzysztof Jędros Członek zarządu 600 900 280 k.jedros@bolarus.com.p
Jan Wysocki Członek zarządu 602 392 566 janekwysocki@interia.pl
Urszula Kowynia Członek zarządu 600 439 726 urszulakowynia@wp.pl
Maria Potępa Członek zarządu 606 438 987 maria.potepa@arcelormittal.com
Renata Sasuła Członek zarządu 663 342 490 renata.reczek@onet.pl
Irena Strona Członek zarządu 570 608 980 irenams@poczta.onet.pl

Komisja Rewizyjna

Imię
Nazwisko
funkcja kontakt
Bożena Skrabalak Przewodniczący 664 995 710
bozena.skrabalak@arcelormittal.com
Stanisław Mazurek Członek komisji 501 284 668, (0-33) 874 33 13
bozena.skrabalak@arcelormittal.com
Krzysztof Rotarski Członek komisji 668 197 652
krzysztof.Rotarski@arcelormittal.com