Kontakt

Adres dla korespondencji

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
 
ArcelorMittal Poland S.A
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

kom. 604 993 076, 517 567 600