Strona główna

Okręg Olsztyński ZZIT powstał w październiku 2019 r.
Obejmuje teren województwa warmińsko – mazurskiego.