Kontakt

Adres Biura Okręgu:
90-975 Łódź ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, p. 115
tel/fax: +42 675 49 99, +48 603 966 602
e – mail: okreg_lodz@wp.pl