Konferencje

Co dalej z prawem pracy?

19 lutego br. w siedzibie Centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyła się konferencja pod tytułem: „Co dalej z prawem pracy?”. Całość podzielona była na trzy bloki tematyczne. Do udziału w debacie zaproszonych zostało wielu gości z różnych organizacji oraz świata polityki.

Pierwszą część pod hasłem „Aktywne starzenie i podejście międzypokoleniowe – możliwe działania” moderował dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ, Paweł Śmigielski. Udział w tym panelu wzięli dr hab.Med. Joanna Bugajska – kierownik Zakładu Ergonomii CIOP, dr Barbara Krzyśków z Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP, Anita Gwarek – dyrektor Departamentu Prawa Pracy MRPiPS, dr Błażej Mądrzycki z Uniwersytetu Śląskiego oraz Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC.

Kolejny blok nazwany „Prawo związkowe do poprawki?” poprowadził Paweł Galec z Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Gośćmi w tej części byli prof. Monika Gładoch z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ woj. Lubuskiego oraz Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ „Konfederacja Pracy”

Ostatnim punktem spotkania, które poprowadził dr Liwiusz Laska ekspert OPZZ było przyjrzenie się przyszłości pracy. Udział wzięli dr hab. Maciej Gduła, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Przyszłości Pracy, prof. Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan oraz dr inż. Radosław Nielek, dyrektor ds. rozwoju Vooom.

Spotkanie było okazją do wielu intrygujących rozmów, przyjrzenia się obecnie podejmowanym działaniom związanym z prawem pracy i wyciągnięciem z nich wniosków na przyszłość. Temat ten dla wielu osób pracujących jest głębokim priorytetem, co potwierdza wielkie zainteresowanie, z jakim spotkała się konferencja.

W Konferencji udział wzięli członkowie naszego związku: Z.Mierzejewski, I.Pierzchot i silna delegacja z ZCH Puławy. Zainteresowanie Konferencją była tak duże, ze już miesiąc temu przekroczono 100 chętnych i zamknięto przyjmowanie zgłoszeń.

Luty,21,2020 | Autor: Zygmunt Mierzejewski

Konferencja OPZZ

W dniu 19 lutego 2020 roku w Warszawie w siedzibie OPZZ odbyła się konferencja pt.” Co dalej z prawem pracy”. Podczas konferencji w 3 panelach tematycznych szczegółowo poruszono następujące zagadnienia:
Aktywne starzenie i podejście międzypokoleniowe : dyskusja dotyczyła zasadności wprowadzenia dodatkowych przerw w pracy, dłuższych urlopów wypoczynkowych, zmian zasad pracy starszych pracowników,
Prawo związkowe : kwestie wejścia przedstawicieli związkowych na teren zakładu pracy i prowadzenia polityki informacyjnej,
Przyszłość prawa pracy: omówiono nowe formy pracy.

Luty,20,2020 | Autor: Teresa Paczyńska

Konferencja prasowa OPZZ

23 stycznia br. w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Przewodniczącego OPZZ, Andrzeja Radzikowskiego i Szefa PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza, dotycząca projektu ustawy o emeryturach stażowych i pomostowych. To właśnie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest jego autorem i inicjatorem.

Styczeń,24,2020 | Autor: Teresa Paczyńska