Strona główna

Okręg Łódzki obejmuje zasięgiem swego działania województwo łódzkie.
Został utworzony na bazie byłych okręgów : łódzkiego i piotrkowskiego.
W okręgu działa 14 zakładowych organizacji związkowych.
Siedziba okręgu znajduje się w Łodzi.

Adres Biura Okręgu:
90-975 Łódź ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, p. 115
tel/fax: +42 675 49 99
e – mail: okreg_lodz@wp.pl