KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA 15 LISTOPADA 2019 POZNAŃ