VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW W SUCHEDNIOWIE 26- 28 MAJ 2017