KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA MOZ ZZIT przy H.Cegielski – Poznań S.A.