Zarząd Okręgu

 Kadencja 2017÷2022

ZARZĄD OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Telefon Adres e-mail
1. Elżbieta Mocek-Selega Przewodnicząca 41 38 110 73 w. 321, 694 935 114, 602 393 876 elzbieta.selega@sefako.pl
2. Andrzej Koźmiński Wiceprzewodniczący 691 562 011 andrzej.kozminski@zzit.org.pl
3. Renata Nowak Wiceprzewodnicząca ds. finansowych 665 753 533 nowak-r@nsk.com
4. Jerzy Rybak Wiceprzewodniczący 508 238 761 jerzy.rybak@trzuskawica.pl
5. Joanna Kamizela Sekretarz 607 988 264 j.kamizela@poczta.onet.pl
6. Leszek Selega Członek Zarządu 602 393 876

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Telefon
1. Rafał Zychowicz Przewodniczący 886 769 464
2. Artur Krzyżyk Członek 503 561 142
3. Dariusz Przybysz Członek