Okręg Świętokrzyski ZZIT

Okręg Świętokrzyski ZZIT obejmuje teren województwa świętokrzyskiego.