Okręg Świętokrzyski ZZIT obejmuje teren województwa świętokrzyskiego.