Kontakt

Adres dla korespondencji

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
40-061 Katowice
ul. Andrzeja 12

tel. kom 501 508 093

 

NIP:  634-19-24-317
REGON: 273252856

konto:
Bank PKO S.A. II O Katowice
86-1240-2959-1111-0000-3119-9719