Historia

Historia Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Pierwsze organizacje związkowe w woj. Katowickim powstały pod koniec 1989 r.

  1. Huta Szkła „Szczakowa” w Jaworznie ZOZ powstała 05.09.1989 r.
  2. Elektrownia „Łagisza” w Będzinie ZOZ powstała 15.09.1989 r.
  3. Z S Elektrot. „Polam-Elpor” w Mysłowicach ZOZ powstała 21.09.1989 r.
  4. Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w Dąbrowie Gór. ZOZ powstała 21.09.1989 r.
  5. FŁT „Prema-Milmet” w Sosnowcu ZOZ powstała 27.10.1989 r.
  6. Huta „Zawiercie” w Zawierciu ZOZ powstała 10.11.1989 r.
  7. Zakłady Urządzeń Technicznych BZUT w Bytomiu ZOZ powstała 17.11.1989 r.
  8. Zakłady Chemiczne „Strem” w Dąbrowie Górniczej ZOZ powstała 12.12.1989 r.

            Przedstawiciele wymienionych organizacji zakładowych, spotkali się w dniu 13.12.1989 r. w celu zwołania założycielskiej Konferencji Delegatów Okręgu Katowickiego.     

          I Konferencja Delegatów Okręgu Katowickiego została zorganizowana w dniu 16.01.1990 roku w siedzibie NOT w Katowicach przy ul. Podgórnej 4.
Delegaci powołali Okręg Katowice ZZIiT, który został w dniu 07.02.1990 r. zarejestrowany w Rejestrze Okręgów Związku w Zarządzie Krajowym pod Nr 13/90.

Na I Konferencji Delegatów Okręgu wybrano Zarząd Okręgu w składzie po ukonstytuowaniu:

Tkocz                 Adam                przewodniczący            BZUT Bytom
Mystek                Waldemar         wiceprzewodniczący    Huta Zawiercie
Hącel                  Andrzej             sekretarz
Strzałka              Leszek              skarbnik                         Zakład Kok Przyjaźń
Baron                  Alfred                członek
Fiedorczuk          Mirosław           członek                           Huta Zawiercie
Kaźmierczak       Remigiusz        członek                         Zakład Kok Przyjaźń
Krupa                   Wacław            członek
Małuch                 Czesław           członek
Wojciechowski    Piotr                  członek                          Elektrownia Łagisza
Wolnicki               Maksymilian     członek
Wojtowicz            Bogdan            członek
Zdziechiewicz      Krzysztof         członek                          Polam Elpor Mysłowice

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano:

Rosołowski        Zbigniew          przewodniczący            Zakład Kok Przyjaźń
Wachowski        Tadeusz           wiceprzewodniczący    Zakład Kok Przyjaźń
Janusz               Wiesław           członek                         Huta Zawiercie
Grabowski         Zbigniew           członek                         Elektrownia Łagisza
Krzyżowski        Henryk              członek                         FŁT Milmet Timken

Delegatami na I Krajowy Zjazd Delegatów w Poznaniu w dniach 9-10.02.1990 roku zostali wybrani kol. Adam Tkocz i Remigiusz Kaźmierczak.

         Po rocznej kadencji z uwagi na powstanie w Okręgu Katowice kolejnych organizacji zakładowych takich jak:

9. Elektrociepłownia „Katowice” ZOZ powstała w 1990 r.
10. Huta „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej ZOZ powstała w 1990 r.
11. Dąbrowska Fabryka Obrabiarek „Ponar Defum” ZOZ powstała w 1990 r.
12. Przed. Materiałów Izolacyjnych Budownictwa „Izolacja” ZOZ powstała w 1990 r.
13. ZOKJW „Simptest” Katowice ZOZ powstała w 1990 r.
14. Przed. Exsportu Budownictwa „Piecoexsport” Gliwice ZOZ powstała w 1990 r.
15. Kluczewskie Zakłady Papiernicze w Kluczach ZOZ powstała w 1990 r.
16. Zakłady Remontowe Energetyki w Katowicach ZOZ powstała w 1990 r.
17. Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ZOZ powstała w 1990 r.

oraz wolą dopuszczenia przedstawicieli tych nowych organizacji do działalności we władzach Okręgu Katowice, na wniosek dotychczasowego przewodniczącego Adama Tkocza postanowiono, po roku, zwołać II Sprawozdawczo-wyborczą Konferencję Delegatów Okręgu.

              II sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów Okręgu odbyła się 17 maja 1991 roku w Bytomskich Zakładach Urządzeń Technicznych.
Na II Konferencji Delegatów Okręgu wybrano Zarząd Okręgu w składzie po ukonstytuowaniu:

Bochyński         Jerzy           przewodniczący              ZR Energetyki Katowice
Tkocz                Adam          wiceprzewodniczący       BZUT Bytom
Mrozek              Jerzy           sekretarz                          ZOJ Simptest Katowice
Mystek               Waldemar   skarbnik                           Huta Zawiercie
Kaźmierczak     Remigiusz  członek                            Zakład Koksowniczy Przyjaźń
Grudziński         Andrzej        członek                            Zakłady Chemiczne STREM
Janik                  Zenon          członek                            Instytut Materiałów Ogniotrwałych
Przybylski          Zbigniew      członek                            Piecoexsport Gliwice
Wojciechowski  Piotr             członek                            Elektrownia Łagisza

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano:

Zdziechiewicz     Krzysztof    członek                            Polam Elpor Mysłowice
Baranowski                            członek

W trakcie II kadencji zarejestrowano w Rejestrze Okręgu Katowice kolejne organizacje:

18. Mostostal Będzin ZOZ powstała w 1991 r.
19. Fabryka Samochodów Małolitrażowych ZOZ powstała w 1992 r.
20. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Wanda” ZOZ powstała w 1992 r.
21. ZTS „Ząbkowice ERG” ZOZ powstała w 1993 r.
22. ZPi WS „Józefów” w Czeladzi ZOZ powstała w 1993 r.
23. ZTS „ERG Bieruń” w Bieruniu ZOZ powstała w 1994 r.
24. FSE „Kontakt” w Czechowicach ZOZ powstała w 1994 r.
25. ZUT „Zgoda” w Świętochłowicach ZOZ powstała w 1994 r.
26. Huta „Będzin” w Będzinie ZOZ powstała w 1994 r.
27. Walcownia Metali „Dziedzice” ZOZ powstała w 1994 r.

         W 1993 roku na Konferencji Delegatów Okręgu w Katowicach w Domu Związków dokonano wyboru 8 Delegatów na II Krajowy Zjazd Delegatów: Jerzy Bochyński, Remigiusz Kaźmierczk, Wojciech Kulej, Andrzej Grudziński, Stefan Florczyk, Jerzy Sikora, Tomasz Sowiński i Anna Kornecka.

         W 1994 roku dzięki staraniom przewodniczącego Jerzego Bochyńskiego, w Urzędzie Miejskim w Katowicach, pozyskano lokal w centrum Katowic przy ul. Mickiewicza 8 z przeznaczeniem na biuro Zarządu Okręgu.

          Dzięki dużemu zaangażowaniu i dużym możliwościom wykonawczym Kol. Stefana Florczyka z Mostostalu Będzin, pozyskany lokal został wyremontowany i zaadaptowany na siedzibę biura Zarządu Okręgu Katowice.
Zarząd Okręgu zakupił na wyposażenie biura, niezbędne meble biurowe: 3 szafy, biurko i stół konferencyjny. Z pomocą Wł. Kańtocha pozyskaliśmy z Elektrociepłowni Katowice składane krzesła.

          Kolejna III Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów Okręgu Katowice została zorganizowana w dniu 15.05.1995 r. w Bieruniu Starym przy dużym zaangażowaniu związkowców z ZOZ z ZTS ERG Bieruń.
Na III Konferencji Delegatów wybrano Zarząd Okręgu w składzie po ukonstytuowaniu:

Bochyński       Jerzy               przewodniczący          ZR Energetyki Katowice
Kulej                Wojciech       wiceprzewodniczący    Fiat Auto Poland
Borecki            Wiktor           wiceprzewodniczący     ZTS ERG Bieruń
Grudziński       Andrzej         sekretarz                        Zakłady Chemiczne Strem
Baran               Katarzyna     skarbnik                         Huta Szkła Okiennego Szczakowa
Kaźmierczak   Remigiusz      członek                        Zakłady Koksownicze Przyjaźń
Florczyk           Stefan            członek                         Mostostal Będzin
Bzowska          Jolanta           członek                         Zakłady Chemiczne Strem
Lew                  Adam            członek                          Fiat Auto Poland
Bartoszek        Bożena           członek                        Telek Polska Kraków

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano:

Kańtoch         Władysław      przewodniczący           Elektrociepłownia Katowice
Antczak          Bożena          wiceprzewodnicząca    Mostostal Będzin
Rozkoszny     Michał            członek                          ZTS ERG Bieruń
Derus             Władysław     członek                          Fiat Auto Poland
Zachmost       Krzysztof       członek                          Zakłady Chemiczne Strem

Na III Krajowym Zjeździe Delegatów w 1997 roku w Warszawie Okręg Katowicki reprezentowało 12 Delegatów z czego do Zarządu Krajowego wybrano:

Bochyński       Jerzy               – członek zarządu  / Koordynator /
Kaźmierczak  Remigiusz      – członek zarządu
Kulej                Wojciech        – członek zarządu

Kulej Wojciech został wybrany Przewodniczącym Komisji Statutowej.
Borecki Wiktor został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W trakcie III Kadencji zarejestrowano w Rejestrze Okręgu Katowice kolejne organizacje:

28. ZUK „Elzab” w Zabrzu ZOZ powstała w 1995 r.
29. ERSI Poland ZOZ powstała w 1995 r.
30. Terenowa Organizacja Związkowa powstała w 1996 r.
31. Telekomunikacja Polska Dyrekcja Katowice ZOZ powstała w 1996 r.
32. Timken-Milmet w Sosnowcu ZOZ powstała w 1996 r.
33. ZPDz „Wełnopol” Częstochowa ZOZ powstała w 1996 r.
34. Telekomunikacja Polska Obszar Częstochowa ZOZ powstała w 1996 r.
35. PRE Energoserwis ZOZ powstała w 1996 r.
36. Telekomunikacja Polska Obszar Kraków ZOZ powstała w 1996 r.
37. Huta im. Sędzimira w Krakowie ZOZ powstała w 1996 r.
38. Odlewnia Żeliwa w Zawierciu ZOZ powstała w 1997 r.
39. BPKS i UP przy Mostostal Będzin ZOZ powstała w 1998 r.
41. Rejonowe Przed Inwestycji w Sosnowcu ZOZ powstała w 1998 r.
42. Rafineria Czechowice ZOZ powstała w 1998 r.
43. Fiat Auto Poland MOZ powstała w 1999 r.

         W 1999 roku przeprowadzono reformą administracyjną kraju. Od stycznia 1999 r. Okręg Katowicki zmienił nazwę na Okręg Śląski, w związku z czym dokonane zostały zmiany w KRS, Regonie i NIP.
Okręg Śląski skupia w swoich szeregach pracowników kadry inżynieryjno-technicznej i ekonomicznej z całego województwa Śląskiego, poprzez
włączenie w struktury Okręgu Katowickiego, organizacji związkowych z dawnego woj. Częstochowskiego i Bielsko-Bialskiego:

45. FAE „Apena” przerejestrowana w 1999 r.
46. Fabryka Aparatury Chłodniczej przerejestrowana w 1999 r.
47. Bielska Fabryka wyrobów Śrubowych „Bispol” przerejestrowana w 1999 r.
48. Elektronarzędzia „Celma” przerejestrowana w 1999 r.
49. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przerejestrowana w 1999 r.
50. Fabryka Śrub „Śrubena” przerejestrowana w 1999 r.
51. FRiM „Befared” przerejestrowana w 1999 r.
52. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ZOZ powstała w 1999 r.
53. Telekomunikacja Polska Obszar Katowice ZOZ powstała w 1999 r.
54. Kuźnia Polska w Skoczowie ZOZ powstała w 2001 r.

         Kolejna IV Sprawozdawczo-wyborcza Konferencji Delegatów Okręgu Śląskiego została zorganizowana w dniu 24/25 marcu 2000 roku w OW Panorama w Szczyrku.
Na Konferencji Delegatów wybrano nowy zarząd w składzie po ukonstytuowaniu:

Kulej                Wojciech      przewodniczący            Fiat Auto Poland
Kaźmierczak   Remigiusz   wiceprzewodniczący     Koksownia Przyjaźń
Borecki            Wiktor          wiceprzewodniczący     ZTS ERG Bieruń
Mika                 Edward        wiceprzewodniczący     BZBP Bielsko-Biała
Grzesikowska  Grażyna      sekretarz                        Koksownia Przyjaźń
Baran               Katarzyna    skarbnik                         Huta Szkła Szczakowa
Mąsiorski          Andrzej        członek                          ZTS ERG Bieruń
Widlarz             Andrzej        członek                          FRiM Befared

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano:

Antczak           Bożena         przewodnicząca           Mostostal Będzin
Dworzyński     Adam            członek                         Fiat Auto Poland
Gabriel            Janusz          członek                         Koksownia Przyjaźń

Na IV Krajowym Zjeździe Delegatów zorganizowanym w Łodzi i Sulejowie w dniach 14-15.05.2002 r. Okręg Śląski reprezentowało 11 Delegatów.
W skład Zarządu Krajowego wybrano:
Kulej Wojciech, Kaźmierczak Remigiusz, Grudziński Andrzej.
W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano Borecki Wiktor.

          Kolejna V Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego została zorganizowana w dniu 24 kwietnia 2005 roku w OW Panorama w Szczyrku.
Na Konferencji Delegatów wybrano Zarząd Okręgu w składzie po ukonstytuowaniu:

Kulej                Wojciech      przewodniczący              Fiat Auto Poland
Gabriel             Janusz         wiceprzewodniczący       Koksownia Przyjaźń
Mika                 Edward         wiceprzewodniczący       BZBP Bielsko-Biała
Pelczarski       Andrzej          sekretarz                         Fiat Auto Poland
Witek               Józef             skarbnik                           GM Fiat Purchasimg
Klimek             Zdzisław        członek                            Koksownia Przyjaźń
Barański          Mirosław        członek                            Kuźnia Polska Skoczów
Gocoł               Henryk           członek                            Huta Będzin
Zdziechiewicz  Krzysztof      członek                            ZSE Elpor Mysłowice

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano:

Grzesikowska   Grażyna        przewodnicząca            Koksownia „Przyjaźń”.
Ozdoba             Ryszard       członek                           Przed Energetyki Cieplnej
Barańska          Renata          członek                           Kuźnia Polska

Na V Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 24-26.05.2007 r. w Bukowinie Tatrzańskiej, Okręg Śląski reprezentowało 12 Delegatów, z czego czterech zostało członkami Zarządu Krajowego: Kulej Wojciech, Grzesikowska Grażyna, Barański Mirosław i Borecki Wiktor.

Urząd Miasta Katowice w dn. 16.04.2007 r. wypowiedział Zarządowi Okręgu lokal na ul. Mickiewicza 8 uzasadniając wypowiedzenie, koniecznością remontu i sprzedaży budynku.
Po wielu trudach i wysiłkach pozyskaliśmy z Urzędu Miasta nowe lokalizacje i zarząd po wizji lokalnej wybrał na nową siedzibę biura Zarządu Okręgu lokal przy ul. Andrzeja 12.
Po wykonaniu własnym kosztem gruntownego remontu lokalu, zostały przeniesione meble i dokumenty do nowej siedziby, która jest położona w samym centrum Katowic, naprzeciw wyjścia z dworca PKP.
Od 01.09.2007 r. w nowym biurze Zarządu Okręgu, przechowywana jest obszerna dokumentacja Okręgu Śląskiego, odbierana jest korespondencja, odbywają się posiedzenia zarządu. Biuro jest systematycznie, obsługiwane przez członków zarządu okręgu, w biurze są organizowane spotkania interwencyjne przedstawicieli zarządu okręgu z przedstawicielami organizacji związkowych z Okręgu Śląskiego.

Kolejne organizacje związkowe zarejestrowane w Rejestrze Okręgu Śląskiego to:

55. MZPOK „Lipówka II” w Dąbrowie Górniczej ZOZ powstała w 2006 r.
56. Przedsiębiorstwo Nowy Mystal w Myszkowie ZOZ powstała w 2008 r.
57. SP Barre Thomas Poland w Częstochowie ZOZ powstała w 2009 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego wspomaga organizacje związkowe poradami prawnymi, organizuje szkolenia z zakresu: Prawa Pracy, Zasiłków i Świadczeń przedemerytalnych, Rent i Emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i inne wg potrzeb.

Członkowie Okręgu Śląskiego zakładali i są aktywnymi członkami Sekcji Krajowych:

Sekcji Hutniczej                   Kol. Grzesikowska Grażyna,
Sekcji Zbrojeniowej              Kol. Borecki Wiktor,     Margas Marek
Sekcji Motoryzacji                Kol. Kulej Wojciech,    Pelczarski Andrzej

Członkowie Okręgu Śląskiego aktywnie uczestniczą w pracach Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

Kulej   Wojciech        jest członkiem Prezydium ZW FZZ
Klimek Zdzisław        jest członkiem ZW FZZ

Okręg Śląski ma swoich przedstawicieli w Sądach Powszechnych:

Kol. Andrzej Mąsiorski jest z rekomendacji Okręgu Śląskiego, ławnikiem Sądu Okręgowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń w Katowicach.

Kol. Kulej Wojciech jest z rekomendacji MOZ przy Fiat Auto Poland ławnikiem i Przewodniczącym Rady Ławniczej w Sądzie Rejonowym w Tychach.

Okręg Śląski ma czterech przedstawicieli Związku na terenie Śląska w strukturach Powiatowych Rad Zatrudnienia między innymi:

Kulej    Wojciech       w Tychach,
Mika    Edward          w Bielsku-Białej.

Przedstawiciel Okręgu Śląskiego Wojciech Kulej jako Delegat ze ZZIiT uczestniczył w pracach II Kongresu Forum Związków Zawodowych, który odbył się w maju 1996 r. w Zgierzu oraz w pracach III Kongresu Forum Związków Zawodowych, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 12-14.05.2010 r.

             Kolejna VI Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Delegatów Okręgu Śląskiego została zorganizowana w dniu 28 maja 2010 roku w OW Panorama w Szczyrku.
Na Konferencji Delegatów wybrano Zarząd Okręgu w składzie po ukonstytuowaniu:

Kulej            Wojciech       przewodniczący            Fiat Auto Poland
Klimek         Zdzisław        wiceprzewodniczący     Koksownia Przyjaźń
Pelczarski   Andrzej          sekretarz                        Fiat Auto Poland
Witek           Józef             skarbnik                          Delfo Polska
Barański      Mirosław        członek                           Kuźnia Polska Skoczów
Żak               Krzysztof      członek                           Timken Polska Sosnowiec
Boroń           Józef             członek                           Nitroerg Bieruń
Jaśkiewicz   Marek            członek                           SP Barre Thomas Poland

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano:

Grzesikowska  Grażyna        przewodnicząca        Koksownia Przyjaźń
Ozdoba            Ryszard       członek                       Przed Energetyki Cieplnej
Ogłodek            Krzysztof     członek                       Sistema Poland

Kolejne organizacje związkowe zarejestrowane w Rejestrze Okręgu Śląskiego to:

58 ZOZ na Politechnice Częstochowskiej

             Kolejna VII Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza została zorganizowana w OW Panorama w Szczyrku w dniu 22.05.2015 r.

Na Konferencji Delegatów wybrano Zarząd Okręgu w składzie po ukonstytuowaniu:

Kulej             Wojciech        przewodniczący                Fiat Auto Poland
Jaszczuk     Grzegorz        wiceprzewodniczący         Koksownia Przyjaźń
Stus             Kazimierz       wiceprzewodniczący        ZRE Katowice
Pelczarski   Andrzej           sekretarz/skarbnik             Fiat Auto Poland
Wencel        Artur               członek                              CSF Poland Sp. z o.o.
Michna        Stefan             członek                              NITROERG S.A.
Łukasik       Roman            członek                             Timken Polska Sp. z o.o.

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano:

Ogłodek            Krzysztof     przewodniczący             Sistema Poland
Fidyk                 Iwona           wiceprzewodnicząca     Timken Polska Sp. z o.o.
Sokołowska      Aneta           członek                           ZRE Katowice

Kulej Wojciech został wybrany na ZW FZZ na wiceprzewodniczącego ZW FZZ oraz na przedstawiciela FZZ w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Na VII Krajowym Zjeździe Delegatów zorganizowanym w Suchedniowie w dniach 28.05.2017 r. Okręg Śląski reprezentowało 12 Delegatów.
W skład Zarządu Krajowego wybrano:
Kulej Wojciech i Wencel Artur.
W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano Stus Kazimierz.

Przedstawiciel Okręgu Śląskiego Wojciech Kulej jako Delegat ze ZZIiT uczestniczył w pracach Statutowego Kongresu Forum Związków Zawodowych, który odbył się w maju 2017 r. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej.Przedstawiciel Okręgu Śląskiego Wojciech Kulej jako Delegat ze ZZIiT uczestniczył w pracach II Kongresu Forum Związków Zawodowych, który odbył się w maju 1996 r. w Zgierzu oraz w pracach III Kongresu Forum Związków Zawodowych, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 12-14.05.2010 r.

                      opracował
Kulej Wojciech