Strona główna

Serdecznie Witamy,

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników jest ogólnokrajową organizacją zawodową pracowników inżynieryjno-technicznych oraz absolwentów szkół wyższych i średnich, którzy wyrażą wolę przynależności do Związku.  Celem naszej organizacji jest obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku.