Zarząd

Okręgu Pomorskiego

Kadencja 2017 – 2022

Imię
Nazwisko

funkcja

kontakt

Katarzyna Leszcz-Cimoszko Przewodnicząca

781 440 076
pomorskiezzit@wp.pl

Krzysztof Miller Wiceprzewodniczący


@

Karol Chojecki Wiceprzewodniczący


@

Wiktor Łącki Wiceprzewodniczący


@

Andrzej Samek Skarbnik

@

Dorota Bernaś Sekretarz @
Dorota Wawrzynecka Członek zarządu @
Leon Górecki Członek zarządu @
Ryszard Woźniak Członek zarządu @

Komisja Rewizyjna

Imię
Nazwisko
funkcja kontakt
Tomasz Krawczyk Przewodniczący
@
Jarosław Pilas Wiceprzewodniczący
@
Ewa Łącka Sekretarz
@
Grzegorz Podgórski Członek komisji
@