Kontakt

Adres dla korespondencji:

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
 
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
ul. Swojska 9
80-867 Gdańsk

fax (58) 347 44 03

kom. 781 440 076