Zarząd

Władze Okręgu Południowo-Wschodniego ZZIT

Kadencja od 27.05.2011

ZARZĄD

Janusz Hyjek Przewodniczący
Huta Stalowa Wola S.A.
Stalowa Wola
601 490 255
Waldemar Ferfecki Wiceprzewodniczący
LERG S.A.
Pustków
602 673 308
Lech Markuszewski Wiceprzewodniczący
Tikkurila Polska S.A.
Dębica
606 139 151
Stanisław Grzegorczyk Sekretarz Huta Stalowa Wola S.A.
Stalowa Wola
600 988 848
Jan Zając Skarbnik ATI ZKM Forging Sp. z o.o.
Stalowa Wola
 
Halina Makuch Członek Prezydium Mielecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
 
Bożena Bąk Członek ZO Huta Stali Jakościowych SA
Stalowa Wola
 
Krzysztof Jankowski Członek ZO Huta Stalowa Wola S.A.
Stalowa Wola
 
Krzysztof Krupa Członek ZO AUTOSAN S.A.
Sanok
 
Wiesław Pizur Członek ZO Federal-Mogul
Gorzyce
 
Tomasz Skałacki Członek ZO ZELMER S.A.
Rzeszów
 

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Drożdż Przewodniczący KR ATI ZKM Forging Sp. z o.o.
Stalowa Wola
505 931 884
Krzysztof Oźga Wicerzewodniczący KR AXTONE HSW
Stalowa Wola
Janusz Jaworski Członek KR BWI  Poland Technologies Sp. z o.o. Krosno  
Elżbieta Lech Członek KR Tikkurila Polska S.A.
Dębica
 
Jadwiga Małys Członek KR Federal-Mogul Sp. z o.o.
Gorzyce