Kontakt

Zarząd Okręgu Południowo-Wschodniego
Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

ul. E. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 813 44 12, 601 490 255

e-mail: janusz.hyjek@zzit.home.pl


NIP 867-16-53-650