Historia

           Powstanie struktur ZZIT w obecnym województwie podkarpackim datuje się na listopad 1989 roku. Powołana została wtedy pierwsza organizacja związkowa w KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Grupa założycielska liczyła 15 osób i w krótkim czasie liczebność organizacji wzrosła do 140 członków. Przewodniczącym związku został mgr inż. Ryszard Bakowski, który jako delegat uczestniczył w I Zjeździe Delegatów ZZIT w lutym 1990 r. w Warszawie.

W kolejnych latach organizacje związkowe powstawały następnych zakładach:
w 1991 roku:
 > Cukrownia „ROPCZYCE” w Ropczycach
 > Fabryka Farb i Lakierów „POLIFARB” w Dębicy
 > Fabryka Filtrów w Sędziszowie Małopolskim
w 1992 roku:
 > Huta Szkła Opakowaniowego w Jarosławiu
(organizację rozwiązano po przejęciu zakładu przez kapitał zagraniczny)
w 1993 roku:
> Elektrociepłownia „RZESZÓW” w Rzeszowie
> ZZSP „ZELMER” w Rzeszowie
> KP „HUTA STALOWA WOLA” w Stalowej Woli
> Zakłady Mechaniczne „NIMET-URSUS” w Nisku
w 1994 roku:
> FABRYKA MASZYN w Strzyżowie
> Wytwórnia Aparatury Wtryskowej WSK w Mielcu
> Wytwórnia Betonów „PREFABET” w Stalowej Woli
w latach 1995-1998 roku:
> Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie
> Zakład Urządzeń Naftowych „NAFTOMET” w Krośnie
> OBRO „CEBEA” w Bochni (obecnie Okręg Małopolski)
> Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Bochni (obecnie Okręg Małopolski)
> Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” w Krośnie
> Zakłady Wyrobów Powlekanych „SANWIL” w Przemyślu
> Fabryka Autobusów „AUTOSAN” w Sanoku
> WSK w Gorzycach
> WSK PZL w Mielcu
W 1993 roku powstały warunki do utworzenia okręgu związkowego.
Zebranie założycielskie odbyło się 7 listopada 1993. W następnym roku odbyła się I Konferencja Delegatów Okręgu Południowo-Wschodniego (obejmującego województwa: rzeszowskie, tarnobrzeskie, krośnieńskie i tarnowskie), na której wybrano władze okręgu w składzie:
 1. Krzysztof Dynia – przewodniczący
 2. Ryszard Bakowski – wiceprzewodniczący
 3. Leszek Benedyk – skarbnik
 4. Arkadiusz Ciepły – sekretarz
 5. Robert Dzik – członek zarządu
 6. Zbigniew Świdziński – członek zarządu
 7. Janusz Jędrusiak – członek zarządu
 8. Kazimierz Oparowski – członek zarządu
Siedziba Zarządu Okręgu zlokalizowana była przy ZOZ „ZELMER” w Rzeszowie.
Ze względu na rozwiązanie organizacji związkowej w ZELMERze, w marcu 1996 r. Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Okręgu przeniosła siedzibę ZO do Tarnobrzega i wybrała Zarząd w składzie:
 1. Ryszard Bakowski – przewodniczący
 2. Stefan Lubaś – wiceprzewodniczący
 3. Wiesław Baniak – skarbnik
 4. Janusz Jędrusiak – sekretarz
 5. Arkadiusz Ciepły – członek zarządu
 6. Andrzej Litwiński – członek zarządu
 7. Jan Majewski – członek zarządu
oraz Komisję Rewizyjną:
 1. Mieczysław Podgórczyk – przewodniczący
 2. Andrzej Kuprowski – członek
 3. Marian Kaczanowski – członek
W 1998 roku zmieniono strukturę organizacyjną Związku, dostosowując ją do nowego podziału administracyjnego kraju. Powstało 13 okręgów; nasz okręg objął teren województwa podkarpackiego zachowując dotychczasową nazwę.
19 stycznia 1999 r. odbyła się Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Okręgu Płd. – Wsch., na której m.in. podjęto uchwałę o zwiększeniu składu zarządu do 10 osób i przeprowadzono wybory uzupełniające. Nowy skład zarządu był następujący:
 1. Ryszard Bakowski (KiZPS „Siarkopol”) – przewodniczący
 2. Stefan Lubaś (ZUN „Naftomet”) – wiceprzewodniczący
 3. Janusz Hyjek (Huta Stalowa Wola) – wiceprzewodniczący
 4. Wiesław Baniak (KiZPS „Siarkopol”) – skarbnik
 5. Janusz Jędrusiak (Cukrownia „Ropczyce”) – sekretarz
 6. Leszek Dąbkowski (Huta Stalowa Wola) – członek zarządu
 7. Jan Majewski („Polifarb” Dębica) – członek zarządu
 8. Jerzy Orłowski (WSK Zakład Lotniczy Mielec) – członek zarządu
 9. Jan Stala (WSK Gorzyce) – członek zarządu
 10. Grzegorz Szyszkowski (Elektrociepłownia „Rzeszów”) – członek zarządu
27 kwietnia 2001r. w Krynicy odbyła się III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Okręgu Południowo-Wschodniego ZZIT z udziałem m.in. Zygmunta Mierzejewskiego – przewodniczącego Zarządu Krajowego.
Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Podjęto m.in. uchwałę o przeniesieniu siedziby Zarządu Okręgu do Stalowej Woli. Uchwalono również 13-osobowy skład Zarządu Okręgu oraz 5-osobową Komisję Rewizyjną.Wybrano władze w następującym składzie:
ZARZĄD
 1. Janusz Hyjek (Huta Stalowa Wola S.A.) – przewodniczący
 2. Stefan Lubaś (ZUN „Naftomet”) – wiceprzewodniczący
 3. Jan Stala (FEDERAL MOGUL S.A. Gorzyce) – wiceprzewodniczący
 4. Jan Gwoźdź (Huta Stalowa Wola S.A.) – skarbnik
 5. Stanisław Grzegorczyk (Huta Stalowa Wola S.A.) – sekretarz
 6. Grzegorz Szyszkowski (EC „Rzeszów”) – członek prezydium zarządu
 7. Augustyn Turek (KiZPS „Siarkopol”) – członek prezydium zarządu
 8. Wiesław Barnaś (FEDERAL MOGUL S.A. Gorzyce) – członek zarządu
 9. Bogumił Brzuchacz („TBD” S.A. Dębica) – członek zarządu
 10. Witold Górski (Cukrownia „Ropczyce” S.A.) – członek zarządu
 11. Adam Milczanowski („Autosan” S.A. Sanok) – członek zarządu
 12. Jan Zając (Huta Stalowa Wola S.A.) – członek zarządu
 13. Mariusz Zając (KSH „KROSNO” S.A) – członek zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Ryszard Bakowski (KiZPS „Siarkopol”) – przewodniczący
 2. Piotr Drożdż (Huta Stalowa Wola S.A.) – wiceprzewodniczący
 3. Zbigniew Gronek (FEDERAL MOGUL S.A. Gorzyce) – członek komisji
 4. Andrzej Kuprowski (ZUN „Naftomet”) – członek komisji
 5. Janusz Winiarczyk (Huta Stalowa Wola S.A.) – członek komisji
Po rozwiązaniu organizacji ZZIT w KiZPS „Siarkopol” (likwidacja przedsiębiorstwa) i rezygnacji członków ZO i KR obecnie skład władz okręgu był następujący:
ZARZĄD
 1. Janusz Hyjek (Huta Stalowa Wola S.A.) – przewodniczący
 2. Stefan Lubaś (ZUN „Naftomet”) – wiceprzewodniczący
 3. Jan Stala (FEDERAL MOGUL S.A. Gorzyce) – wiceprzewodniczący
 4. Jan Gwoźdź (Huta Stalowa Wola S.A.) – skarbnik
 5. Stanisław Grzegorczyk (Huta Stalowa Wola S.A.) – sekretarz
 6. Grzegorz Szyszkowski (EC „Rzeszów”) – członek prezydium zarządu
 7. Wiesław Barnaś (FEDERAL MOGUL S.A. Gorzyce) – członek zarządu
 8. Bogumił Brzuchacz („TBD” S.A. Dębica) – członek zarządu
 9. Witold Górski (Cukrownia „Ropczyce” S.A.) – członek zarządu
 10. Adam Milczanowski („Autosan” S.A. Sanok) – członek zarządu
 11. Jan Zając (Huta Stalowa Wola S.A.) – członek zarządu
 12. Mariusz Zając (KSH „KROSNO” S.A) – członek zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Piotr Drożdż (Huta Stalowa Wola S.A.) – przewodniczący
 2. Zbigniew Gronek (FEDERAL MOGUL S.A. Gorzyce) – członek komisji
 3. Andrzej Kuprowski (ZUN „Naftomet”) – członek komisji
 4. Janusz Winiarczyk (Huta Stalowa Wola S.A.) – członek komisji
W dniach 27-28 maja 2011 w Rajskiem odbyła się V Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Zakładowych/Międzyzakładowych  Organizacji Związkowych Okręgu Południowo-Wschodniego ZZIT.
Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku wyborów wyłoniono władze w składzie:
ZARZĄD
 1. Janusz Hyjek (Huta Stalowa Wola S.A.) – przewodniczący
 2. Jan Duduś (AUTOSAN S.A.) – wiceprzewodniczący
 3. Lech Markuszewski (Tikkurila S.A. Dębica) – wiceprzewodniczący
 4. Stanisław Grzegorczyk (Huta Stalowa Wola S.A.) – sekretarz
 5. Jan Zając (ATI ZKM FORGING Sp. z o.o.) – skarbnik
 6. Wiesław Barnaś (Federal-Mogul Sp. z o.o. Gorzyce) – członek zarządu
 7. Bożena Bąk (Huta Stali Jakościowych S.A.) – członek zarządu
 8. Tomasz Skałacki (ZELMER S.A.) – członek zarząd
 9. Marcin Stach (AUTOSAN S.A.) – członek zarządu
 10. Sławomir Starzec (SOLBET Sp. z o.o Stalowa Wola) – członek zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Piotr Drożdż (ATI ZKM FORGING Sp. z o.o.) – przewodniczący
 2. Janusz Jaworski (BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Krosno)  – członek komisji
 3. Elżbieta Lech (Tikkurila S.A. Dębica) – członek komisji
 4. Jadwiga Małys (Federal-Mogul Sp. z o.o. Gorzyce) – członek komisji
W dniach 16-18 września 2016 r. w Bukowcu odbyła się VI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Zakładowych/Międzyzakładowych  Organizacji Związkowych Okręgu Południowo-Wschodniego ZZIT.