Strona główna

Okręg Południowo-Wschodni ZZIT obejmuje teren woj. podkarpackiego.

Utworzony został w 1993 roku i obejmował wtedy województwa: rzeszowskie, tarnobrzeskie, krośnieńskie i tarnowskie. W obecnych granicach funkcjonuje od zmiany struktury organizacyjnej ZZIT w 1998 r.

Siedziba Zarządu Okręgu:  Stalowa Wola