Zarząd

Okręgu Mazowieckiego

Imię
Nazwisko

funkcja

kontakt

Jarosław Florianczyk Przewodniczący

784 021 239
j.florianczyk@mpwik.com.pl

Artur Żelazko I Wiceprzewodniczący


@

Adam Chrustowicz II Wiceprzewodniczący


@

Izabela Łukaszuk-Dziuba Sekretarz


@

Krzysztof Krasowski Członek Zarządu


@

Komisja Rewizyjna

Imię
Nazwisko
funkcja kontakt
Przewodniczący
@
Członek komisji
@