Zarząd

Okręgu Mazowieckiego

Imię
Nazwisko

funkcja

kontakt

Jarosław Florianczyk Przewodniczący

784 021 239
j.florianczyk@mpwik.com.pl

Artur Żelazko I Wiceprzewodniczący

a.zelazko@mpwik.com.pl

Adam Chrustowicz II Wiceprzewodniczący

adam.chrustowicz@airbus.com

Izabela Łukaszuk-Dziuba Sekretarz

i.lukaszuk@mpwik.com.pl

Krzysztof Krasowski Członek Zarządu

k.krasowski@mpwik.com.pl

Komisja Rewizyjna

Imię
Nazwisko
funkcja kontakt
Mirosława Sroka Przewodniczący

m.sroka@mpwik.com.pl

Jarosław Kopańczyk Członek Zarządu
Jerzy Grabowski Członek Zarządu

Delegaci na Krajowy Zjazd ZZIT (kadencja 2017 – 2022)

– Aleksandra Ciesielska,
– Jarosław Florjańczyk,
– Jarosław Kopańczyk,
– Artur Żelazko.