Kontakt

Adres dla korespondencji

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
przy MPWIK w m. st. Warszawie
Al. Waszyngtona 3
03-910 Warszawa

tel. 784 021 239