Zarząd

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZZIT   2014 – 2019       
Lp. Imię i Nazwisko Nazwa Zakładu Funkcja Kontakt Poczta elektroniczna
1 Wojciech Bałuta Wika Polska Włocławek Przew. Okręgu     Przew. ZOZ 54 23 01 268;    697 703 450 w.baluta@wikapolska.pl
2 Andrzej Bet Anwil S.A. Włocławek V-ce Przewodniczacy 607 853 521 andrzej.bet@anwil.pl
3 Dariusz Maciejewski Anwil S.A. Włocławek V-ce Przewodniczacy 601 270 637 dariusz.maciejewski@anwil.pl
4 Bronisław Sadowski WZL-2 Bydgoszcz V-ce Przewodniczacy 523 628 853 zzit@wzl2.mil.pl
5 Grzegorz Tomaszewski Drumet Liny i Druty   Sp. z o.o. ul. Polna 26/74; 87-800 Włocławek Skarbnik 54 412 82 05      606 784 486 zzit.drumet@gmail.com
6 Izabela Bożenda Anwil S.A. Włocławek Sekretarz 54/4282146             695 028 055 Izabela.Bozenda@anwil.pl
7 Katarzyna Bonczkowska Hydro-vaccum     Grudziądz członek 564 507 308 k.bonczkowska@hydro-vaccum.com.pl
8 Jerzy Jabłoński MZK Grudziądz członek 516 613 728 jerzyja@wp.pl
9 Krzysztof Kaliński Drumet Liny i Druty   Sp. z o.o. ul. Polna 26/74; 87-800 Włocławek członek 609 601 026 k.kalinski@drumet.pl
10 Sławomir Kuczma Soda Polska CIECH     Sp. z o.o. Inowrocław członek 669 600 984 slawomir.kuczma@sodapolskaciech.pl
11 Jacek Majewski MMPEC                           Sp. z o.o. Włocławek członek 506 069 392 jmajewski@mpec.com.pl
12 Robert Penar Anwil S.A. Włocławek członek 697 805 042 robert.penar@anwil.pl
Komisja Rewizyjna
1 Violetta Wyrzykowska Remwil   Włocławek Przewodniczaca 607 567 480 v.wyrzykowska@remwil.pl
2 Krzysztof Biliński Wika Polska     Włocławek członek 54 230 12 52          697 703 451 k.bilinski@wikapolska.pl
3 Zbigniew Błachnicki Soda Polska CIECH     Sp. z o.o. Inowrocław członek 669 600 511 zblachnicki@wp.pl