Organizacje

REJESTR

Zakładowych/Międzyzakładowych Organizacji Związkowych ZZIT Okręg Kujawsko- Pomorski
stan na dzień 20.11.2014
Lp. Nazwa Zakładu Adres Nr rejestr. Przewodniczący Telefon e-mail
1 Zakłady Azotowe „ANWIL” S.A. ul. Toruńska 222
87-800 Włocławek
001/1999 Dariusz Maciejewski 237-30-28
Fax 236-49-94
601 270 637
d.maciejewski@anwil.pl
2 „DRUMET” Liny i Druty
Sp. z o.o.
ul. Polna 26/74
87-800 Włocławek
002/1999 Grzegorz Tomaszewski 54 412-8-205/204
606 78-44-86
fax 412-80-30
g.tomaszewski@drumet.pl
3 Wika Polska Sp. z o.o. ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
005/1999 Wojciech Bałuta 54 230-12-68
697 703 450
512 571 915
w.baluta@wikapolska.pl
4 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (dawniej PKS) ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek
007/1999 Paweł Piwowarek 236-30-53
505 101 919
golszewski@o2.pl
5 MMPEC Sp. z o. o. Włocławek 87-800
Plocka 30/32
010/1999 Jacek Majewski 506 069 392
233-14-26 w348
jmajewski@mpec.com.pl
6 IBIS Sp. o.o. 89-200 Szubin
Wojska Polskiego 32
012/1999 Edward Górski 052/391-02-27
FAX 384-26-41
zziit@wp.pl
7 MZZIT przy Soda Polska CIECH Sp. z o.o ul Fabryczna 4
88-100 Inowrocław
013/1999 Sławomir Kuczma 052/ 35-41-555
669 600 511
zblachnicki@wp.pl
8 HYDRO-VACCUM S.A. ul. Metalowców 1/3
86-303 Grudziądz
016/1999 Katarzyna Bonczkowska 056/450-73-08
FAX 45-07-334
zzit@hydro-vacuum.com.pl
9 OPEC
Sp. z o. o.
ul. Budowlana 7
86-300   Grudziądz
017/1999 Andrzej Ojdowski 056/450-62-05 w.nurzynski@opec.grudziadz.pl
10 Miejski Zakład Komunikacji ul.Dworcowa 47
86-300 Grudziądz
019/1999 Piotr Grzebieniewski 609 655 379
56 46 59 281 w135
picia63@o2.pl
11 Fabryka Obrabiarek do Drewna 85-347 Bydgoszcz
ul Nakielska 53
021/2000 Piotr Zieliński
Alicja Piotrowska
52 325-87-29
fax. 373-61-63
piotr.zielinski@epf.pl
12 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 ul Szubińska 107
85-915 bydgoszcz
024/2002 Sadowski Bronisław 052/378-64-25
523 628 853
692 428 088
zzit@wzl2.mil.pl
13 Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 Radziejów 026/2013 Roman Grzechowiak 602 533 553 alusia3881@wp.pl