Reprezentanci

Członkowie Zarządu Okręgu w Zarządzie Krajowym :

1. Henryk Jarczok

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Krajowym :

1.

 

Członkowie ZZIT w Zarządzie Wojewódzkim OPZZ:

1. Henryk Jarczok

2. Wiesław Pacholik

3. Adam Panasiuk

4. Leszek Włodarczyk

 

Członkowie ZZIT w Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OPZZ:

1. Henryk Jarczok

 

Członkowie ZZIT reprezentujący OPZZ w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

1. Henryk Jarczok

 

Członkowie ZZIT w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia

1. Henryk Jarczok

 

Delegaci na Zjazd Krajowy

1. Beata Andreasik
2. Janusz Błachnia
3. Edward Ćwiek
4. Zygmunt Danik
5. Beata Gągolewska
6. Iwona Idzikowska
7. Henryk Jarczok
8. Wiesław Pacholik
9. Janina Szaja
10. Leszek Włodarczyk