Strona główna

Okręg Dolnośląski obejmuje zasięgiem swego działania województwa dolnośląskie i opolskie. Został utworzony na bazie byłych okręgów: wrocławskiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.
W okręgu działa 22 zakładowych organizacji związkowych.
Siedziba okręgu znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 25.
Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku (po wcześniejszym kontakcie w ustalonym dniu i godzinie) w godzinach 10.00-14.00.
tel./fax: 71 3725800 lub 516-016-616.
e-mail: zzit.wroc@gmail.com, zzit.wroc@wp.pl