Strona główna

Okręg Dolnośląski obejmuje zasięgiem swego działania województwa dolnośląskie i opolskie. Został utworzony na bazie byłych okręgów : wrocławskiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.
W okręgu działa 28 zakładowych organizacji związkowych.
Siedziba okręgu znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 25.
Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-14 tel./fax 71 37 25 800.